Khớp nối cao su hai đầu mặt bích được nhập khẩu từ các nước nhứ KOREA,TAIWAN,chuyên dùng lắp đặt trong các hệ thống đường ống dẫn dầu,dẫn nước, lưu dẫn hóa chất

Khớp nối cao su hay còn gọi khớp nối cao su hai đầu mặt bích được nhập khẩu từ các nước nhứ KOREA,TAIWAN,chuyên dùng lắp đặt trong các hệ thống đường ống dẫn dầu,dẫn nước, lưu dẫn hóa chất

Đang cập nhật!