Ống ỐNG SILICONE hút xả khí công nghiếp

Ống ỐNG SILICONE hút xả khí công nghiếp sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các môi trường làm việc khác nghiệt như,Ống ỐNG SILICONE hút xả khí lò đốt, hút xả khí có nồng độ hóa chất cao và môi trường nhiệt độ cao