Ống thực phẩm,ống hút nước mắm, ống hút sữa tươi,ống hút bia, ống trong y tế,ống sử dụng trong nghành thực phẩm,ống lư dẫn dầu ăn, ống lưu dẫn mật mía

Ống thực phẩm,ống hút nước mắm, ống hút sữa tươi,ống hút bia, ống trong y tế,ống sử dụng trong nghành thực phẩm,ống lư dẫn dầu ăn, ống lưu dẫn mật mía, là sna rphaamr do công ty nhật tân tiến phát độc quyền phân phối cho tập đoàn từ RUMANI, với tất cả các tính chất đảm bảo an toàn các chỉ số an toàn thực phẩm