Ống xịt nước Ống rửa xe,là sản phẩm ống nhựa ống nhựa gia cố lớp bố vải chuyên dùng trong các máy phun cao áp sử dụng rữa xe

Ống xịt nước Ống rửa xe,là sản phẩm ống nhựa ống nhựa gia cố lớp bố vải chuyên dùng trong các máy phun cao áp sử dụng rữa xe