Ống Công Nghiệp, bao gồm các sản phẩm ống thường được sử dụng trong các nhà máy, xí nghiệp sản xuất

Ống Công Nghiệp, bao gồm các sản phẩm ống thường được sử dụng trong các nhà máy, xí nghiệp sản xuất,điển hình như ống nhựa PP có lõi thép định hình, ống nhựa PU khí nén, ống nhựa HANKIL mềm có bố vải dùng cho khí nén, ống gió mềm vải co giản, ống gió mềm nhôm nhún, ống gió mềm vải Simili có trắng nhựa PVC lõi thép